Mandinka
Tribe
Collection

Mandinkafolket er den største etniske gruppen av mennesker i Gambia og utgjør 42% av befolkningen. Mandinkaene er tradisjonsrike og har blant annet viktige tradisjoner rundt navngivelse av nyfødte barn. Det har vi hentet inspirasjonen fra til våre smykker av sølv.